• Front222

  EyoSunny

 • IMG 6604crayon5050
 • Sqfbw30
 • Kaki12bw20
 • Japan6bw20
 • Drink6bw20
 • IMG 0497
 • Slay7bw20
 • Zelf4bw20
 • Blossom10BW
 

Rebellion

on Tuesday, 28 February 2017. Posted in Trips and events, Inspiration, Positive energy

In collaboration with Rebellion I En collaboration avec Rebellion

Rebellion2

Hi guys!!! How have you been? I feel that every time (every single * time) I'm free or I feel free to finally work on my blog, suddenly something has to pop up, which makes it a little bit hard to keep going... But yeah, some mountains are high but I will climb them all – Even if it's hard!

So, in this post I want to present you a new and growing company of a friend, well she is one of the founders. Maeva participated with me at the 'Top Black Belgium' contest. Hello you! :) 
So, REBELLION is the name of the brand and basically it is a clothing and accessories company created by a group of students, entrepreneurs. The have four ranges of clothes: African, Semi-African, Classic and Vintage. Also, their clothes are both recycled and ‘new’ and available in sizes 36-42.

During an event this march (10/3) they will have their first fashion show to present their summer collection (I might be there too hihi). This will take place in Charleroi. Check their Facebook page for more information! Ohh, every month they have a contest where you can win something from their collection. For this month you can win a nice set of “choker” necklaces! All you have to do to enter the contest and have a chance to be drawn at random you must:

LIKE
the Rebellion Facebook page
SHARE
this contest on your Facebook wall
COMMENT
"Super, je participe"
IDENTIFY
 
10 of your friends in a comment (on the Rebellion Facebook page)

--> The DRAWING will be on 20/04/2017, the name of the winner will be published on their Facebook page.

I want to ask you all to support my friend with their project. All you gotta do is subscribe to their Facebook page! Do you have goals, a thing or things you’re working on because you believe in it/them? Well, I wish you all the best and don’t hesitate to share so that I can also support you! Have a great week! Besos

Salut salut!!! Comment ça va ? Ca fait longtemps je sais. Je sens qu’à chaque fois que je suis libre ou plutôt que je me sens libre d’enfin travailler sur mon blog, soudain quelque chose doit se passer, ce qui rend mon travail un peu difficile… Mais bon, certaines montagnes sont hautes, mais je vais tous les grimpers - difficile ou pas!

Dans cet article, j’aimerais vous présenter une marque d'une amie, fin elle est bien l'une des fondatrices – Maeva a participé avec moi au concours 'Top Black Belgium'.  Salut toi! :) 
Le nom de la marque est REBELLION et en principe c’est une entreprise de vêtements et d’accessoires créée par un groupe d'étudiants entrepreneurs. Ils ont quatre gammes de vêtements : africain, semi-africain, classique et vintage. En outre, leurs vêtements sont à la fois recyclés et «nouveau» et disponible dans les tailles 36-42.

Lors d'un événement, ce vendredi 10 mars, ils auront leur premier défilé de mode pour présenter leur collection d'été (je pourrais y être aussi hihi). Cela aura lieu à Charleroi. Consultez leurs page Facebook pour plus d'informations ! Ahh oui, chaque mois ils ont un concours où vous pouvez gagner quelque chose de leur collection. Pour ce mois-ci, vous pouvez gagner un joli ensemble de colliers "ras de cou"! Tout ce que vous avez à faire pour y participer et avoir une chance d'être tiré au sort vous devez :

AIMER
la page Facebook Rebellion
PARTAGER
ce concours sur votre mur.
COMMENTER
"Super, je participe"
IDENTIFIER 
10 de vos ami(e)s en commentaire sur leur page Facebook Rebellion

--> Le TIRAGE AU SORT sera le 20 avril 2017, le nom de la gagnante/du gagnant sera publié(e) sur leur page Facebook.

Je voudrais vous demander à tous de soutenir mon amie avec leur projet. Tout ce que vous devez faire est de vous abonner à leur page Facebook! Et vous, avez-vous des objectifs, des choses sur lesquelles vous travaillez parce que y croyez? Eh bien, je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à partager afin que je puisse aussi vous soutenir ! Passez une bonne semaine ! Besos ! :)

JURY

on Tuesday, 14 February 2017. Posted in Trips and events, Positive energy

KUNSTBENDE ASSE

KB11bwJacket is from Zara (sales)

Vorig weekend zaterdag 11/2 vond voor het eerst in Asse een voorronde aan de wedstrijd van Kunstbende plaatst. Hier, in mijn eerdere post, kan je meer lezen over deze wedstrijd waaraan mijn tweelingzus en ik vroeger aan meededen. 50 jonge kandidaten tussen 13 en 19 jaar hadden zich ingeschreven in verschillende categorieën ingeschreven namelijk Muziek, TXT, Beeldend en foto, Mode, Performance en Dans.

Samen met Sofie van Nuffel (Soulmade) was ik jury voor de categorie mode – yeaahhh SAAYY WHAATT!!!??? Zoals ik diezelfde dag op Snapchat heb gementioned (crazy feeling), ik kan het nu nog steeds niet geloven! Want vroeger was ik altijd zenuwachtig voor wat de jury van The Black Twinzz gaat vinden maar deze keer was het omgekeerd. Nu was ik jury en heb samen met Sofie een winnaar (The Catwalk Girls) voor onze categorie uitgekozen! Andere juryleden waren Dirk Miers, Mike Heyvaert, Stien Bovijn, Tom Horvath, Moniek De Vis, Bart Moonens, Chiara Fanizza, Shary Heuninckx, Geoffrey Debondt, Kimberly Van den Driessche, Dries Martens en Charlotte Speck. Het is Thomas Van Achteren die de hele show presenteerde.

Het was een leuke namiddag! Wel een andere sfeer in Asse dan in Brussel waar de kunst meer “street” is (vind ik persoonlijk), maar ik was zeer onder de indruk! De jongeren van tegenwoordig hebben zoveel talent, ik kan het zelf niet beschrijven. Gewoon het feit dat ze hun eigen artistieke act kunnen uitvinden en vol enthousiasme durven voorbrengen aan een groot publiek, … - dit heeft me echt blij gemaakt en het was mooi om te zien want zo’n positiviteit zien we tegenwoordig niet meer zo veel. Iedereen was voor mij een winnaar!
Hierbij wil ik dus alle jongeren, eigenlijk nee – IEDEREEN – aanmoedigen om (door) te streven naar alleen het positieve (POSITIVE ENERGY)! Wees niet bang om te tonen wat je kunt want ieder van ons heeft TALENT! Zeker de eigen dromen niet opgeven want ik geloof dat ze best wel uitkomen (als we eraan werken natuurlijk!). DO YOUR THAANG!!! :D


Aan de organisatoren; Mieke, Elke, Anna, Femke en Ilona – prachtig resultaat! De organisatie was goed, jullie waren aanwezig voor iedereen en alles was duidelijk! Dank u wel! Oh jah, ik heb een nieuw artist ontdekt – Stien Bovijn! Ik kende haar niet en haar performance was amazing! Het eerste en derde nummer (ik ken de titels niet, ze werden niet aangekondigd) vond ik super goed! Kheb haar even geschekt op youtube. Ze had vroeger lang haar, wat haar ook goed stond maar haar nieuwe stijl vond ik bomb – simpel kort kapsel en haar OOTD vond ik leuk!
Ik heb tijdens het event gevlogged en ik hoop ten laatste eind februari deze op mijn YouTube Channel te plaatsen. Ik ben zelf benieuwd hihi :)
Voila, een andere ervaring in the pocket hihi! Mijn eerste ervaring als jury is dus een feit en hiervoor ben ik super blij en dankbaar! De finale is op 14 mei in Antwerpen!

Last Weekend Saturday 11/2 a preliminary round of the contest Kunstbende took place for the first time in Asse. Here, in my previous post, you can read more about this contest which my twin sister and I used to participate. 50 young candidates between 13 and 19 years were enrolled in various categories include Music, TXT, Visual and photos, Fashion, Performance and Dance.

Along with Sofie van Nuffel I was jury of the fashion category - yeaahhh SAAYY WHAATT !!! ??? As I mentioned (crazy feeling) that day on Snapchat, I still can't believe it! Because previously I was always nervous about what the judges will say/think about The Black Twinzz (our group name) but this time it was reversed. Now I was judge myself and along with Sophie we got to select the winner (The Catwalk Girls) for our category! Other judges were Dirk Miers, Mike Heyvaert, Stien Bovijn, Tom Horvath, Moniek De Vis, Bart Moonens, Chiara Fanizza, Shary Heuninckx, Geoffrey Debondt, Kimberly Van den Driessche, Dries Martens and Charlotte Speck. It’s Thomas Van Achteren that presented the whole show.

It was a fun day! However, a different atmosphere in Asse than in Brussels where the art is more "street" (my opinion), but I was very impressed! Today's young people have so much talent, I can't describe it! Just the fact that they can invent their own artistic act and dare to bring it with enthusiasm to a large audience, ... - this has put a big smile on my face yoohh! And it was nice to see such positivity because nowadays we don't see such thing that much. Everyone was a winner for me! I want to encourage all young people, actually no - EVERYONE - to only seek for positivity (POSITIVE ENERGY!) Don't be afraid to show what you can because each of us has TALENT! Don't give up your own dreams because I think they pretty much come out (if we work for it of course!). DO YOUR THAANG !!!

To the organizers; Mieke, Elke, Anna, Femke and Ilona - great result! The organisation was good, you were present for everyone and everything was clear! Thank you so much! Oh yeah, I've discovered a new artist - Stien Bovijn! I didn't know her and her performance was amazing! The first and third song (I don't know the titles, they were not announced), were very good, her voice is woww! I checked her on YouTube. She used to have long hair but her new look is bomb - a simple short haircut and I liked her OOTD!
I vlogged during the event and I hope that at the end of February this will be online on my YouTube Channel
Voila, another experience in the pocket! My first experience as a jury is a fact and for this I am very happy and grateful! The final is on May 14 in Antwerp.

Le week-end dernier samedi 11/2 un préliminaire du concours Kunstbende a eu lieu pour la première fois à Asse. Ici, dans mon article précédent, vous pouvez en savoir plus sur cet événement dans lequel ma sœur jumelle et moi participait. 50 jeunes candidats âgés de 13 à 19 ans étaient inscrits dans different catégories comprennent la musique, TXT, de la mode, la danse, … etc.

Avec Sofie van Nuffel j'étais jury de la catégorie de mode - yeaahhh SAAYY WHAATT !!! ??? Comme je l'ai mentionnée (crazy feeling, un sentiment fou) ce jour-là sur Snapchat, je n'arrive toujours pas à le croire ! Parce qu’à l'époque j'étais toujours nerveuse au sujet de ce que le jury pensait de The Black Twinzz (le nom de notre groupe) mais cette fois si c'était l'inverse. Maintenant, j'étais moi-même parmi le jury et avec Sofie on a sélectionnée la gagnante (The Catwalk Girls) pour notre catégorie ! Autres juristes étaient Dirk Miers, Mike Heyvaert, Stien Bovijn, Tom Horvath, Moniek De Vis, Bart Moonens, Chiara Fanizza, Shary Heuninckx, Geoffrey Debondt, Kimberly Van den Driessche, Dries Martens et Charlotte Speck. C’est Thomas Van Achteren qui a présenté tout le spectacle.

C'était un après-midi très chouette ! Cependant, une atmosphère différente à Asse qu'à Bruxelles où l'art est plus «street» (mon opinion), mais j'étais très impressionné ! Les jeunes d'aujourd'hui ont tellement de talent, je ne peux pas le décrire! Juste le fait qu'ils peuvent inventer leur propre acte artistique et oser porter avec enthousiasme à un large public, ... - ce qui m'a vraiment fait plaisir de voir. C'était agréable de voir une telle positivité parce qu’aujourd'hui on en voit plus tellement.

Tout le monde était gagnant pour moi! Je voudrais encourager tous les jeunes, en fait non - tout le monde - de persévérer que pour toutes les choses positives (POSITIVE ENERGY!). N'ayez pas peur de montrer VOTRE TALENT. Et ne renoncer pas à vos propres rêves parce que je pense qu'ils deviennent réel (certainement si on y travail bien sûr!).

Pour les organisateurs; Mieke, Elke, Anna, Femke, Ilona et Joeri - très bon résultat ! L'organisation était bien, vous étiez présent pour tout le monde et tout était clair ! Merci! Oh oui, j'ai découvert un nouvel artiste - Stien Bovijn! Je ne la connaissais pas et sa performance était incroyable ! La première et la troisième chanson (je ne connais pas les titres, ils n’ont pas été annoncés), était superbe ! Je l'ai recherché sur YouTube... Avant elle avait les cheveux longs, mais je trouve sa nouvelle look stylé - une coupe courte simple et j'aimai bien son OOTD! J'ai vloggé l'événement et j'espère qu’au plus tard à la fin de février la vidéo sera en ligne sur ma chaîne YouTube.

Voilà, une expérience différente dans la poche lol ! Ma première expérience en tant que jury est un fait et pour cela, je suis très contente et reconnaissante ! La finale est le 14 mai à Anvers !

 

WAITING ROOM

on Saturday, 04 February 2017. Posted in Personal Style, Inspiration

Winter Outfit 

wtr9BW

First outfit post of the year and also a winter outfit - simple and casual, like the usual! =)
The location where these pictures were taken was at the doctors – waiting room. My cousin was inside with the doctor and we were waiting and a little bored and so had Tyna the idea for a little shoot, why not! =D
This was one of my outfits from our trip to France. I can’t find the H&M boots on their website no more but they are very comfortable!

Premier article de mon out fit de l'année et aussi tenue d'hiver - simple et décontractée, comme d'habitude ! =) L'endroit où ces photos ont été prises était à la salle d'attente des médecins. Ma cousine était à l'intérieur avec le médecin et nous étions en attente et un peu ennuyé et donc c'est là que Tyna a eu l'idée de faire un petit shoot, pourquoi pas! = D
C'était une de mes tenues de notre voyage en France. Je ne trouve pas les bottes de H&M sur leur site mais ils sont très confortables !

Sweater/pull H&M (similar/similaire) – Jeans LEVI’S - Boots/bottes H&M - Hood/bonnet ZARA - Coat/manteau PIMKIE

Hello from France

on Thursday, 02 February 2017. Posted in Trips and events

Crolles/Grenoble (France)

gr1

Hi guys! How are you doing?
My twin sister and I took a little get away last weekend to Grenoble/Crolles - family visit. I’m so happy we went there, finally! It had been a while we didn’t see our cousins so yeah it really was about time to buy them tickets though! And also, we just needed a little break from Belgium.

Grenoble is a very small city, surrounded by mountains! I had a nice stay there, everything was cozy, especially the dinners in the evening! I loved spending time with the cousins! We laughed about “documents” from 10 years ago hahahha silly silly - it was so much fun! We didn’t do many activities (even though I wanted to go skiing) but we had a great time - just chilling with each other! We’ve met new people as well –hey Rocky, Syerra, Maida, Lilou and Sacha! I might go back during summer, or in a few months hihi! :)
How was your weekend?

Hey salut ! Comment allez-vous ?
Ma sœur jumelle et moi avons pris un petit séjour à Grenoble / Crolles le week-end dernier - visite de la famille. Je suis tellement contente que nous y sommes allés, enfin ! Cela faisait un moment que nous ne voyions pas nos cousins/cousines, donc oui il était temps d'acheter des billets ! Et aussi, nous avions juste besoin d'une petite pause de la Belgique.

Grenoble est une petite ville entourée de montagnes! J'ai passé un bon séjour là-bas, tout était agréable, surtout les dîners dans la soirée ! J'ai adoré passer du temps avec les cousins !
Nous avons ri des «documents» d’il y a 10 ans hahahha - c'était tellement amusant ! Nous n'avons pas fait de nombreuses activités (même si je voulais faire du ski) mais nous avons passé un excellent moment ! Nous avons rencontré de nouvelles personnes aussi - Rocky, Syerra, Maida, Lilou et Sacha ! Je pourrais y retourner en été, ou dans quelques mois hihi ! :)

Comment c'est passé votre week-end ?

<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>